Ujian Penilaian Kelas KAFA (UPKK)

Ujian ini dilaksanakan pada kanak-kanak Islam yang berada pada tahun 5 sekolah KAFA, bertujuan untuk mengukur dan menilai tahap penguasaan kanak-kanak tersebut dalam menghayati Al-Quran dan Fardu Ain.

Tuliskan Komen Anda

Related Post